Boeken

Leestips van ons team

HAARLEMMERS EN DE SLAVERNIJ

Met zeker 300 pagina's wordt het koloniale verleden van de stad en omgeving in dit boek beschreven. Ruim 100 plekken komen aan bod met verhalen van slaafgemaakten en hun handelaren, rijke kooplieden, wegkijkende bestuurders, vrije mensen van kleur en uitgebuite zeelui. Daarnaast staan de verhalen van Haarlemmers van wie de voorouders in slavernij waren gehouden in het boek. Met de bijgevoegde fiets- en wandelroute is het als lezer mogelijk om deze Haarlemse geschiedenis te bekijken.

Dit boek is een vervolg op eerder onderzoek uit 2013: Hoezo, Haarlem en slavernij? Met o.a. een tentoonstelling en bijenkomsten in het Noord-Hollands Archief werd al snel de behoefte aan meer onderzoek over koloniaal Haarlem duidelijk. Daarom hebben de auteurs talloze archieven en museumcollecties tot in detail doorgespit.


Koop uw eigen exemplaar in de lokale boekhandel of bestel het boek via de uitgever In de Knipscheer.

Niemand hoeft mij meer te vertellen dat ik hier niet hoor, want mijn geschiedenis ligt ook in Haarlem.

Bevon Niles

Haarlemmer geboren op St Maarten

KOLONIAAL HAARLEM

Koloniaal Haarlem maakt op toegankelijke wijze inzichtelijk welke plaats Haarlem en haar inwoners in het koloniale systeem innamen. Het boek beschrijft de impact van de koloniale expansie waarbij Nederlanders gebieden veroverden om land en mensen in bezit te nemen en uit te buiten. Die lijn wordt doorgetrokken tot in de eerste helft van de 20e eeuw, want ook na de afschaffing van de slavernij en later het Cultuurstelsel op Java bleven de Nederlandse (en Haarlemse) economie en politiek verweven met de koloniën.

Koloniaal Haarlem concentreert zich op de rol van de Haarlemmers en hun bedrijven en instellingen, maar beschrijft ook wat de inwoners, vroeger en nu, merken van de handel en wandel van stadgenoten in onder meer Suriname, de eilanden onder Nederlands gezag in de Caraïben en voormalig Nederlands-Indië. Hierbij is er ook aandacht voor stemmen die klonken tegen het systeem van slavernij en kolonialisme.

Dankzij dit boek heb ik een andere kijk gekregen op mijn eigen stad, die nieuwe betekenis heeft gegevan aan verhalen, architectuur en plaatsen.

Savitri Bergraaf

Haarlemmer 

unsplash